Giúp bạn giải đáp: “Sinh viên nên đầu tư gì?” Mỗi khi nghe đến hai chữ “Đầu tư”, các bạn sinh viên đều cảm giác rất xa vời. Chúng ta thường có những suy nghĩ mặc định, đầu tư là những chuyện cần tài sản lớn. Với sinh viên có nguồn tài chính eo hẹp,

Read More
Sinh Viên Nên Đầu Tư Gì? – 7 Cách Đầu Tư Khi Có Ít Tiền

“Dân chơi” cuối tháng còn tiền chắc đã dùng qua 1 trong 10 app quản lý chi tiêu này Có chán cái cảnh cuối tháng hết tiền phải luôn trong tình trạng mượn nợ không? Hay cứ tháng nào bao nhiêu là dùng hết bấy nhiêu. Không để được tiết kiệm đồng nào, dù thu

Read More
10 App Quản Lý Chi Tiêu Miễn Phí Giúp Bạn Chẳng Lo Cháy Túi