Biết 8 điều sau, cắm trại Hồ Dầu Tiếng hứa là bao vui! Cắm trại Hồ Dầu Tiếng không bạn? Tại Sài Gòn để tìm được một vị trí vui chơi, xa thành phố một tí. Nhưng cần di chuyển gần, về trong ngày. Quả thật cũng khá khó đấy nhỉ. Một nơi có thể

Read More
Cắm Trại Hồ Dầu Tiếng – 8 Điều Người Mới Đi Cần Phải Biết