Home Tui Đú Trend Mạng chậm đến khi nào mới hết?

Mạng chậm đến khi nào mới hết?

0
Mạng chậm đến khi nào mới hết?

Dạo gần đây chúng ta đã phải dùng 4G kể cả trong chính ngôi nhà của mình, đúng nhận sai cãi. Dù đã đóng tiền Internet đầy đủ nhưng mạng vẫn “Ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi”.

Nhưng đừng lo, sau tháng 4 bạn sẽ không còn phải hát câu hát đó nữa vì 2 tuyến cáp quang đang được sửa chữa, khắc phục. Sau 2 tháng nữa, chúng ta sẽ có lại được 2 cáp quang và mạng sẽ mạnh như chưa có cuộc chia ly.

Hiện tại, Việt Nam có 7 tuyến cáp quang nhưng 2 tuyến vẫn chưa được đưa vào hoạt động. 5 tuyến còn lại thì vào cuối năm 2022 đã bị đứt 3 tuyến. Tuyến thứ 4 bị đứt vào ngày 28/1/2023 vừa qua.

Trong 2 đường dây đang được sửa lại, IA chính là đường dây vừa bị đứt trong năn 2023 và APG là 1 trong 3 tuyến dây bị đứt vào cuối năm 2022.

Nhưng trong giai đoạn chờ sửa chữa, có lẽ chúng ta lại phải tiếp tục xài 4G mặc dù wifi vẫn ở đó. Quả nhiên,” ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi” không phải là một câu vô tình nghĩ ra đâu, sao lại đúng hoàn cảnh thế ấy nhỉ.

2 tuyến cáp quang APG, IA sẽ được khắc phục xong vào tháng 4 này

Dạo gần đây chúng ta đã phải dùng 4G kể cả trong chính ngôi nhà của mình, đúng nhận sai cãi. Dù đã đóng tiền Internet đầy đủ nhưng mạng vẫn “Ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi”.

Nhưng đừng lo, sau tháng 4 bạn sẽ không còn phải hát câu hát đó nữa vì 2 tuyến cáp quang đang được sửa chữa, khắc phục. Sau 2 tháng nữa, chúng ta sẽ có lại được 2 cáp quang và mạng sẽ mạnh như chưa có cuộc chia ly.

Hiện tại, Việt Nam có 7 tuyến cáp quang nhưng 2 tuyến vẫn chưa được đưa vào hoạt động. 5 tuyến còn lại thì vào cuối năm 2022 đã bị đứt 3 tuyến. Tuyến thứ 4 bị đứt vào ngày 28/1/2023 vừa qua.

Trong 2 đường dây đang được sửa lại, IA chính là đường dây vừa bị đứt trong năn 2023 và APG là 1 trong 3 tuyến dây bị đứt vào cuối năm 2022.

Nhưng trong giai đoạn chờ sửa chữa, có lẽ chúng ta lại phải tiếp tục xài 4G mặc dù wifi vẫn ở đó. Quả nhiên,” ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi” không phải là một câu vô tình nghĩ ra đâu, sao lại đúng hoàn cảnh thế ấy nhỉ.


Nội dung được tổng hợp bởi Tuiriviu
Liên hệ: www.tuiriviu.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here