Home Tui Đú Trend “INTO THE NEW WORLD” CỦA SNSD ĐƯỢC PHÁT SAU BUỔI HỌP CỔ ĐÔNG, ĐÁNH DẤU KỶ NGUYÊN MỚI CỦA SM

“INTO THE NEW WORLD” CỦA SNSD ĐƯỢC PHÁT SAU BUỔI HỌP CỔ ĐÔNG, ĐÁNH DẤU KỶ NGUYÊN MỚI CỦA SM

0
“INTO THE NEW WORLD” CỦA SNSD ĐƯỢC PHÁT SAU BUỔI HỌP CỔ ĐÔNG, ĐÁNH DẤU KỶ NGUYÊN MỚI CỦA SM

❗️

Vào ngày 31/3, ‘Cuộc họp cổ đông thường kỳ lần thứ 28 của SM’ đã được tổ chức. Cuộc họp là sự kết thúc cho cuộc chiến khốc liệt dành quyền quản lý SM, bổ nhiệm ban quản lý mới cũng như mở ra kỷ nguyên mới.

Sau cuộc họp cổ đông, MV cho bài hát “Into The New World” phiên bản dàn nhạc giao hưởng đã được trình chiếu tại tòa nhà văn phòng trên tầng 7. Bài hát được đánh giá là sự lựa chọn phù hợp để chào đón kỷ nguyên SM 3.0.

Nguồn: VKR News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here