HomeTui Tâm LinhThần Số HọcCách đọc 9 trung tâm năng lượng trong Human Design Chart chi...

Cách đọc 9 trung tâm năng lượng trong Human Design Chart chi tiết

Human Design là một hệ thống phân tích tình cách và định hình cuộc đời dựa trên năng lượng và tư duy. Với Human Design, mỗi người có một bản thiết kế năng lượng riêng, giúp họ hiểu sâu hơn về bản thân và cách tương tác với thế giới xung quanh.

Xem thêm bài viết: Tổng hợp 24 profile và 6 line trong Human Design

Trung tâm năng lượng trong Human Design là gì?

Human Design là gì ?

Trong Human Design, các center (trung tâm) là các vị trí trong biểu đồ năng lượng của bạn, biểu thị các khía cạnh khác nhau của cuộc sống và tính cách cá nhân của bạn. Có tổng cộng 9 trung tâm năng lượng trong Human Design, mỗi trung tâm đại diện cho một khía cạnh riêng biệt của trải nghiệm con người.

Mỗi trung tâm có thể là Defined (xác định) hoặc Undefined (không xác định) trong biểu đồ cá nhân của bạn, và điều này ảnh hưởng đến cách bạn tương tác với năng lượng và thế giới xung quanh.

Tầm quan trọng của 9 trung tâm năng lượng?

Công dụng của Human Design

Hiểu về 9 trung tâm trong Human Design giúp bạn phát hiện điểm mạnh và tự bản thân. Nó cũng giúp bạn nhận biết tại sao bạn có thể bị ảnh hưởng và tổn thương bởi các yếu tố bên ngoài. Các trung tâm này biểu thị các khía cạnh của cuộc sống và cách bạn tương tác với thế giới xung quanh, đồng thời có mối liên hệ với cơ thể và tình cảm của bạn.

2 thái cực của trung tâm năng lượng quan trọng

Defined Centers (trung tâm xác định)

2 thông tin quan trọng nhất của human design chart

Trong Human Design, Defined Centers (trung tâm xác định) là những trung tâm năng lượng trong biểu đồ của bạn mà bạn có sẵn và ổn định. Chúng được biểu thị bằng màu sắc trong biểu đồ Human Design của bạn. Các Defined Centers đại diện cho các khía cạnh cố định và ổn định của tính cách và trải nghiệm của bạn.

Những điểm quan trọng về Defined Centers bao gồm:

 • Đặc điểm Tính Cách: Mỗi Defined Center mang theo một loại năng lượng cụ thể và có đặc điểm tính cách riêng. Các Defined Centers đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tính cách của bạn và cách bạn tương tác với thế giới.
 • Ổn Định: Defined Centers thường biểu thị các khía cạnh của tính cách và trải nghiệm của bạn mà bạn không thay đổi theo thời gian. Chúng là những phần ổn định trong cuộc sống của bạn và thể hiện các đặc điểm cố định của bạn.
 • Sức Mạnh: Các Defined Centers thường là nguồn năng lượng mạnh mẽ và ổn định trong cuộc sống cá nhân. Chúng giúp bạn hiểu rõ và tận dụng các khía cạnh cố định của bản thân.

Undefined Centers (trung tâm không xác định)

BodyGraph là gì ?

Trong Human Design, Undefined Centers (trung tâm không xác định) là những trung tâm năng lượng trong biểu đồ của bạn mà bạn không có sẵn và không ổn định. Chúng thường được biểu thị bằng màu trắng trong biểu đồ Human Design của bạn. Các Undefined Centers đại diện cho các khía cạnh của tính cách và trải nghiệm của bạn mà bạn có thể biến đổi và tương tác với thế giới xung quanh.

Một số điểm quan trọng về Undefined Centers bao gồm:

 • Biến Đổi: Các Undefined Centers đại diện cho các khía cạnh của tính cách và trải nghiệm của bạn mà bạn có thể biến đổi theo ngữ cảnh và tương tác với người khác. Chúng không ổn định và thể hiện đa dạng trong cuộc sống của bạn.
 • Tương Tác và Tác Động: Các Undefined Centers thường thể hiện cách bạn tương tác với người khác và môi trường xung quanh. Bạn có thể chịu ảnh hưởng từ năng lượng của người khác và thể hiện các đặc điểm tính cách một cách đa dạng theo ngữ cảnh.
 • Thách Thức và Cơ Hội: Các Undefined Centers đôi khi tạo ra thách thức trong việc hiểu rõ và sử dụng năng lượng của bạn. Tuy nhiên, chúng cũng cung cấp cơ hội để học hỏi và phát triển đa dạng trong các khía cạnh của tính cách.

Tổng quan về 9 trung tâm năng lượng trong Human Design

myBodyGraph NGUYEN MINH HOANG

Root Center (Trung tâm gốc)

Trung tâm Gốc (Root Center) là một trong những trung tâm năng lượng quan trọng trong biểu đồ Human Design và có vai trò quản lý áp lực, thời gian, và cảm giác căng thẳng. Dưới đây là một số chi tiết cụ thể về trung tâm Gốc và cách nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của bạn:

 Human Design
 • Áp lực và Thời gian: Trung tâm Gốc liên quan chặt chẽ đến cách bạn xử lý áp lực và thời hạn. Nếu bạn có trung tâm Gốc xác định (màu đỏ), bạn có thể có khả năng quản lý áp lực và thời gian một cách tự nhiên và hiệu quả. Bạn có khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng đúng thời hạn.
 • Khả năng Quản lý Căng thẳng: Một trung tâm Gốc không xác định (không màu) có thể biểu thị sự thách thức trong việc quản lý cảm giác căng thẳng. Người có trung tâm Gốc không xác định có thể cảm thấy áp lực một cách không cần thiết hoặc có thể cảm thấy căng thẳng do thời hạn gấp rút.
 Human Design
Nguồn: https://www.mybodygraph.com/free-bodygraph/64f9368a22a5e

Ví dụ minh họa:

Giả sử bạn có trung tâm Gốc xác định (màu đỏ) trong biểu đồ của bạn. Trong công việc, bạn có khả năng hoàn thành các dự án với hiệu suất tốt dưới áp lực và thời hạn. Bạn thường là người tự động hóa công việc và có thể làm việc nhanh chóng trong những tình huống cần phản ứng nhanh.

Ngược lại, nếu bạn có trung tâm Gốc không xác định (màu nâu), bạn có thể cảm thấy căng thẳng khi đối mặt với áp lực và thời hạn. Bạn có thể cảm thấy khó khăn trong việc quản lý thời gian và có thể cần thêm hỗ trợ hoặc chiến lược để đối phó với áp lực một cách hiệu quả.

Splenic Center (Trung tâm Lá lách)

Trung tâm Lá lách (Splenic Center) trong Human Design là một trung tâm năng lượng quan trọng và đóng vai trò trong việc liên quan đến cảm giác và bảo vệ bản thân. Dưới đây là một số chi tiết về Trung tâm Lá lách và cách nó có thể ảnh hưởng đến tính cách và quyết định của bạn:

 Human Design
 • Cảm Giác: Trung tâm Lá lách liên quan chặt chẽ đến cảm giác và cách bạn cảm nhận thế giới xung quanh. Nó có thể giúp bạn nhận biết các dấu hiệu nguy cơ hoặc cảm giác về sự an toàn và không an toàn. Khi bạn hiểu cách cảm nhận của trung tâm Lá lách hoạt động, bạn có thể đưa ra các quyết định an toàn hơn.
 • Bảo Vệ Bản Thân: Trung tâm Lá lách cũng liên quan đến khả năng tự bảo vệ bản thân. Nó có thể giúp bạn đánh giá nguy cơ và đưa ra những hành động để bảo vệ mình khỏi các tình huống tiềm ẩn nguy hiểm.
 Human Design
Nguồn: https://www.mybodygraph.com/free-bodygraph/64f9368a22a5e

Ví dụ minh họa:

Giả sử bạn có Trung tâm Lá lách xác định (màu đỏ) trong biểu đồ của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có khả năng cảm nhận nguy cơ và sự an toàn một cách nhạy bén. Khi bạn đối diện với một tình huống mới hoặc quyết định quan trọng, bạn có thể dựa vào cảm giác của mình để đánh giá rủi ro và thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân.

Ngược lại, nếu bạn có Trung tâm Lá lách không xác định (màu nâu), bạn có thể cảm nhận các cảm giác và nguy cơ một cách thay đổi tùy thuộc vào tình huống và ngữ cảnh. Bạn có thể cần thời gian và kinh nghiệm để phát triển khả năng cảm giác và bảo vệ bản thân một cách linh hoạt hơn.

Sacral Center (Trung tâm Bên dưới )

Trung tâm Bên dưới (Sacral Center) trong Human Design là một trung tâm năng lượng vô cùng quan trọng và thú vị. Dưới đây là một số chi tiết về Trung tâm Bên dưới và cách nó có thể ảnh hưởng đến tính cách và cách sống của bạn:

 Human Design
 • Năng Lượng Tự Nhiên: Trung tâm Bên dưới là một nguồn năng lượng tự nhiên, và những người có trung tâm này xác định (màu đỏ) có thể tạo ra năng lượng bất tận để làm việc và thể hiện sự sống động. Họ thường được gọi là “Người có Sacral” và có khả năng làm việc lâu dài và có động lực.
 • Sự Sống Động: Trung tâm Sacral không chỉ liên quan đến công việc mà còn đến cách bạn thể hiện sự sống động trong cuộc sống hàng ngày. Nó có thể thể hiện thông qua niềm đam mê, sự tập trung, và khả năng tham gia vào hoạt động với sự nhiệt huyết.
 Human Design
Nguồn: https://www.mybodygraph.com/free-bodygraph/64f9368a22a5e

Ví dụ minh họa:

Nếu bạn có Trung tâm Bên dưới xác định (màu đỏ) trong biểu đồ của bạn, bạn có khả năng tạo ra năng lượng tự nhiên để làm việc và thể hiện sự sống động. Bạn có thể là người làm việc lâu dài, có động lực và có khả năng đánh giá mức độ sử dụng năng lượng của mình trong các hoạt động hàng ngày.

Nếu bạn có Trung tâm Bên dưới không xác định (không màu), bạn có thể cảm nhận năng lượng từ những người xung quanh và thích nghi với môi trường. Bạn có thể tham gia vào các hoạt động mà đòi hỏi năng lượng mà bạn nhận được từ người khác.

Solar Plexus Center (Trung tâm cảm xúc)

Trung tâm Emotion (Solar Plexus Center) trong Human Design liên quan chặt chẽ đến cảm xúc và tình cảm. Đây là một trung tâm năng lượng có tầm quan trọng lớn trong việc hiểu và thể hiện tình cảm của bạn.

 Human Design

Dưới đây là một số chi tiết về Trung tâm Emotion và cách nó có thể ảnh hưởng đến tính cách và quyết định của bạn:

 • Cảm Xúc và Tình Cảm: Trung tâm Emotion quản lý cảm xúc và tình cảm của bạn. Nó có thể làm cho bạn trải qua một loạt các cảm xúc, từ vui vẻ và hạnh phúc đến buồn bã và sợ hãi. Hiểu cách bạn trải qua và thể hiện tình cảm giúp bạn tạo ra mối quan hệ tốt hơn với người khác và quản lý mối quan hệ xã hội.
 • Quản Lý Mối Quan Hệ: Trung tâm Emotion cũng liên quan đến cách bạn tương tác với người khác trong mối quan hệ cá nhân và xã hội. Bạn có thể có các biểu hiện cảm xúc đa dạng trong quan hệ với bạn bè, gia đình và đối tác. Hiểu cách bạn xử lý tình cảm có thể giúp bạn tạo ra mối quan hệ tốt hơn và giao tiếp hiệu quả hơn.
 Human Design
Nguồn: https://www.mybodygraph.com/free-bodygraph/64f9368a22a5e

Ví dụ minh họa:

Nếu bạn có Trung tâm Emotion xác định (màu đỏ) trong biểu đồ của bạn, điều này có nghĩa là bạn có một mô hình ổn định về cảm xúc và tình cảm. Bạn có thể có một loạt các trạng thái tinh thần và biểu hiện cảm xúc khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Điều này có thể là một phần quan trọng trong việc bạn thể hiện và quản lý mối quan hệ với người khác.

Ngược lại, nếu bạn có Trung tâm Emotion không xác định (không màu), bạn có thể cảm nhận và thể hiện cảm xúc của mình một cách thay đổi dựa trên tình huống và ngữ cảnh.

Throat Center (Trung tâm cổ họng)

Trung tâm cổ họng (Throat Center) trong Human Design là một trung tâm năng lượng liên quan đến giao tiếp và tự thể hiện. Đây là nơi mà bạn có khả năng thể hiện ý kiến, ý nghĩ, và thông điệp của mình một cách hiệu quả thông qua lời nói, hành động, và sự thể hiện.

 Human Design

Dưới đây là một số chi tiết về Trung tâm Nguyên Tử và cách nó có thể ảnh hưởng đến tính cách và giao tiếp của bạn:

 • Giao Tiếp Hiệu Quả: Trung tâm Nguyên Tử có vai trò quan trọng trong việc giúp bạn giao tiếp một cách hiệu quả. Nếu bạn có trung tâm này xác định (màu đỏ), bạn có khả năng thể hiện ý kiến và thông điệp của mình một cách rõ ràng và có ảnh hưởng. Bạn có thể là một người giao tiếp xuất sắc và thể hiện ý nghĩ của mình một cách mạnh mẽ.
 • Tự Thể Hiện: Trung tâm Nguyên Tử cũng liên quan đến việc tự thể hiện. Nó có thể biểu thị cách bạn tự mình trong các tình huống xã hội và làm thế nào bạn thể hiện bản thân qua lời nói, hành động và sự thể hiện cá nhân.
 Human Design
Nguồn: https://www.mybodygraph.com/free-bodygraph/64f9368a22a5e

Ví dụ minh họa:

Nếu bạn có Trung tâm Nguyên Tử xác định (màu đỏ) trong biểu đồ của bạn, bạn có thể thể hiện ý kiến và thông điệp của mình một cách tự tin và có ảnh hưởng. Bạn có thể là người giao tiếp xuất sắc và có khả năng thuyết phục người khác thông qua lời nói và hành động của mình.

Ngược lại, nếu bạn có Trung tâm Nguyên Tử không xác định (không màu), bạn có thể có cách giao tiếp thay đổi dựa trên tình huống và ngữ cảnh. Bạn có thể tự thể hiện bản thân một cách đa dạng và linh hoạt.

Ajna Center (Trung tâm Trí tuệ)

Trung tâm Trí tuệ (Ajna Center) trong Human Design là một trung tâm năng lượng liên quan đến suy nghĩ, phân tích, và ý thức. Đây là nơi bạn quản lý quá trình suy nghĩ, xử lý thông tin và hiểu biết của mình.

 Human Design

Dưới đây là một số chi tiết về Trung tâm Trí tuệ và cách nó có thể ảnh hưởng đến tính cách và quyết định của bạn:

 • Suy Nghĩ và Phân Tích: Trung tâm Ajna quản lý suy nghĩ và khả năng phân tích thông tin. Nó ảnh hưởng đến cách bạn suy nghĩ về vấn đề, đưa ra quyết định và đánh giá thông tin. Hiểu cách bạn suy nghĩ có thể giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn và đối diện với thách thức một cách hiệu quả.
 • Ý Thức và Hiểu Biết: Trung tâm Ajna cũng liên quan đến ý thức và hiểu biết. Nó có thể biểu thị mức độ ý thức và khả năng thấu hiểu của bạn trong quá trình suy nghĩ và nắm bắt thông tin.
human design
Nguồn: https://www.mybodygraph.com/free-bodygraph/64f9368a22a5e

Ví dụ minh họa:

Nếu bạn có Trung tâm Trí tuệ xác định (màu đỏ) trong biểu đồ của bạn, điều này có nghĩa là bạn có một cách suy nghĩ và phân tích thông tin ổn định. Bạn có khả năng đưa ra quyết định dựa trên sự logic và có thể thực hiện các tác vụ phân tích một cách hiệu quả.

Ngược lại, nếu bạn có Trung tâm Trí tuệ không xác định (không màu), bạn có thể có cách suy nghĩ đa dạng và linh hoạt. Bạn có thể thích nghi với các góc độ suy nghĩ khác nhau dựa trên tình huống và ngữ cảnh.

Head Center (Trung tâm đầu)

Trung tâm Thất thần (Head Center) trong Human Design là một trung tâm năng lượng liên quan đến ý tưởng, sáng tạo, và tưởng tượng. Đây là nơi mà bạn tạo ra và xử lý ý tưởng, tưởng tượng, và suy nghĩ về tương lai.

 Human Design

Dưới đây là một số chi tiết về Trung tâm Thất thần và cách nó có thể ảnh hưởng đến sự sáng tạo và ý tưởng của bạn:

 • Ý Tưởng và Tưởng Tượng: Trung tâm Head quản lý quá trình tạo ra ý tưởng và tưởng tượng. Nó là nơi mà bạn có thể nhận được ý tưởng mới, tạo ra kế hoạch tương lai và dự đoán các sự kiện. Hiểu cách bạn sử dụng trung tâm này giúp bạn thể hiện sự sáng tạo và tưởng tượng trong cuộc sống.
 • Cảm Nhận Tương Lai: Trung tâm Head cũng có thể liên quan đến việc cảm nhận tương lai và dự đoán. Bạn có thể có khả năng cảm nhận những điều sắp xảy ra trước khi chúng xảy ra, và việc hiểu về cách bạn cảm nhận tương lai có thể giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn.
 Human Design
Nguồn: https://www.mybodygraph.com/free-bodygraph/64f9368a22a5e

Ví dụ minh họa:

Nếu bạn có Trung tâm Thất thần xác định (màu đỏ) trong biểu đồ của bạn, điều này có nghĩa là bạn có một cách sáng tạo và ý tưởng ổn định. Bạn có thể dễ dàng tạo ra ý tưởng mới và có khả năng suy nghĩ về tương lai một cách chi tiết.

Ngược lại, nếu bạn có Trung tâm Thất thần không xác định (không màu), bạn có thể có sự tưởng tượng đa dạng và linh hoạt. Bạn có thể nhận những ý tưởng và tưởng tượng dựa trên tình huống và ý nghĩ của người khác.

Heart Center (Trung tâm Tình yêu)

Trung tâm Tình yêu (Heart Center) trong Human Design liên quan đến tình yêu, tự trọng, và tự tin. Đây là nơi mà bạn có thể thể hiện cảm xúc của mình, tình yêu đối với bản thân, và độ tự tin.

 Human Design

Dưới đây là một số chi tiết về Trung tâm Tình yêu và cách nó có thể ảnh hưởng đến tình yêu, tự trọng, và tự tin của bạn:

 • Khả năng cảm nhận tình yêu: Trung tâm Heart Center đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện tình yêu và tự trọng. Nó có thể ảnh hưởng đến cách bạn yêu và quan tâm đến người khác, cũng như cách bạn đối xử với bản thân. Nếu bạn có Trung tâm này xác định, bạn có thể có khả năng thể hiện tình yêu và tự tin một cách tự nhiên.
 • Tự Tin và Sự Tự Trọng: Trung tâm này cũng liên quan đến sự tự tin và tự trọng cá nhân. Nó có thể ảnh hưởng đến độ tự tin của bạn trong các tình huống xã hội và cách bạn thể hiện sự tự trọng.
 Human Design
Nguồn: https://www.mybodygraph.com/free-bodygraph/64f9368a22a5e

Ví dụ minh họa:

Nếu bạn có Trung tâm Tình yêu xác định (màu đỏ) trong biểu đồ của bạn, điều này có nghĩa là bạn có khả năng tự tin và tự trọng tự nhiên. Bạn có xu hướng thể hiện tình yêu và quan tâm đến người khác một cách chân thành và tự tin.

Ngược lại, nếu bạn có Trung tâm Tình yêu không xác định (không màu), bạn có thể có sự thay đổi trong cách bạn thể hiện tình yêu và tự trọng. Bạn có thể cảm nhận tình yêu và tự tin dựa vào ngữ cảnh và tình huống cụ thể.

G Center (Trung tâm Định hình)

Trung tâm G (G Center), còn được gọi là Trung tâm Định hình, là một trong 9 trung tâm năng lượng trong biểu đồ Human Design. Đây là một trong những trung tâm quan trọng và độc đáo, và nó có một vai trò quan trọng trong việc xác định tình cách và hướng đi cuộc đời của bạn.

 Human Design

Đặc Điểm của Trung Tâm G (G Center):

 • Trung Tâm Tích Hợp: Trung tâm G thường được coi là trung tâm tích hợp của tất cả các trung tâm khác trong biểu đồ. Nó là nơi các dòng năng lượng từ các trung tâm khác đều hội tụ và tương tác. Điều này làm cho Trung tâm G có khả năng đưa ra quyết định và định hình con người một cách tổng thể.
 • Trung Tâm Tự Tự Nhận Thức: Trung tâm này thường là nơi mà bạn tự nhận thức được những điều quan trọng về bản thân mình. Nó liên quan đến việc bạn tự tạo ra các tiêu chuẩn và giá trị cá nhân.
 Human Design
Nguồn: https://www.mybodygraph.com/free-bodygraph/64f9368a22a5e

Ví dụ minh họa:

Giả sử bạn có Trung Tâm G xác định (màu đỏ) trong biểu đồ của bạn và điểm nối liền với Cổng G, có số hiệu là G12. Cổng này thường được gắn liền với tình cách liên quan đến việc tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống và hướng dẫn người khác trong việc định hình cuộc đời của họ. Bạn có thể tự tin và tự nhận thức về sứ mệnh của mình trong việc thúc đẩy người khác tìm kiếm ý nghĩa và định hình tương lai.

Nếu bạn có Trung Tâm G không xác định (không màu), điều này có thể biểu thị sự linh hoạt và thích nghi với những thay đổi trong cuộc đời. Bạn có khả năng chấp nhận và thích ứng với nhiều hướng đi khác nhau trong cuộc sống và có thể không có một sứ mệnh cụ thể hoặc tiêu chuẩn định hình sự tự trọng.

Rate this post

Nội dung được tổng hợp bởi Tuiriviu
Liên hệ: www.tuiriviu.com

Liên Quan

Xem nhiều

Mới nhất

7 bước làm sao biết tên thuộc hành nào cực chính xác

Làm sao biết tên thuộc hành nào trong ngũ hành Trung Quốc truyền thống? Điều này có thể là một trải nghiệm thú vị...

Kawamura Kazuma, RIKU, và Yoshino Hokuto cùng xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan Phim Quốc tế Tokyo

Bộ phim điện ảnh "MY (K)NIGHT" đã chính thức được mời tham gia hạng mục Gala Section của Liên hoan Phim Quốc tế Tokyo...

5 cách làm sao biết cung hoàng đạo của mình là gì

Cung hoàng đạo, một phần của học thuyết chiêm tinh, đã kéo dài hàng nghìn năm và vẫn đang thu hút sự quan tâm...